Selasa, 29 Julai 2008

MS ISO peranan siapa sebenarnya.

Saya terlibat sebagai penyelaras audit MS ISO di organisasi saya. Pengalaman sebagai juruaudit menambahkan kefahaman saya tentang MS ISO. Saya dapat melihat betapa pentingnya peranan pengurusan atasan dalam memastikan MS ISO dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam sesebuah organisasi. Pengurusan atasan hendaklah memahami dan menghayati MS ISO. Dengan hanya mengarahkan orang bawahan melaksanakannya tidak dapat mencapai matlamat kualiti.

Jelas didalam standard menerangkan peranan pengurusan atasan. Pengurusan atasan seharusnyalah memahami apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaannya. Bukan sahaja memahami tetapi boleh menunjukajar kaedah pelaksanaannya. Apa yang berlaku semuanya diserahkan kepada staf mereka. Tidak hairanlah apabila timbulnya ketakuran mereka tidak tahu apakah tindakan yang perlu diambil. Mereka bukan berusaha untuk memahaminya.

Sikap ini boleh menyebabkan sesuatu organisasi berterusan mendapat ketakuran. Tindakan pembetulan yang diambil keatas sesuatu ketakuran bukanlah tindakan pembetulan yang sebetulnya. Ada tindakan pembetulan memerlukan kuasa pengurusan atasan untuk melaksananya. Sekiranya mereka sendiri tidak memahaminya bagaimanakah tindakan pembetulan yang betul dapat diambil.

Bagaimanakah jalan yang sebaiknya untuk saya sampaikan kepada pengurusan atasan bahawa peranan mereka bukan sekadar menyerahkan tugas, tetapi menuntut penglibatan mereka sepenuhnya.

Tiada ulasan: